Fotograveringen en verantwoord goud

Foto
Fotograveringen koopt uitsluitend goud en gouden sieraden van leveranciers die het IMVO covenant hebben ondertekend.
 

In juni 2017 heeft onze leverancier, samen met andere grote partijen binnen de Nederlandse goudsector, het IMVO-covenant ondertekend. Het IMVO-covenant is een samenwerkingsverband tussen de overheid, recyclers, juweliers, smelters, mensenrechtenorganisaties en goudsmeden dat streeft naar verantwoord ondernemen binnen de goud-sector.

Door dit convenant te ondertekenen laat onze leverancier zien dat wij werken aan het verbeteren van de internationale goudwaardeketen. Dit doen wij onder het conform van het OECD Due Diligence Guidance. Als onderdeel van de overeenkomst houden wij ons aan het volgende statement: 

‘Zoals overeengekomen zal onze leverancier een waardeketen-beleid voor goud, goud-producten en/of recycling ontwikkelen in lijn met de OECD Due Duligence Guidance en wij zullen onze leveranciers/afnemers stimuleren om dit ook te doen.’

Het doel van het IMVO-covenant is om een positieve impact in de goud-waardeketen te bewerkstelligen en om de negatieve impact van onder andere mensenrechtenschendingen, milieuvervuiling en/of illigale activiteiten, die gerelateerd zijn aan de goud-waardeketen, te verminderen. Om dit doel te bereiken neemt onze leverancier de volgende stappen:
- Een waardeketenbeleid ontwikkelen in lijn met Annex II van OECD Due Diligence Guidance, deze publiekelijk beschikbaar maken, en dit beleid binnen onze eigen bedrijfsvoering invoeren en daarover jaarlijks rapporteren.
- De betrokkenheid met onze leveranciers/afnemers versterken om hen aan te zetten tot het invoeren van een waardeketen-beleid dat consistent is met de OECD Due Diligence Guidance, 
- Openlijk en op jaarlijkse basis communiceren over hoeveel van onze leveranciers/afnemers werken in overeenkomst met de OECD Richtlijnen. 

Met z'n allen werken we aan een betere wereld!